logo - גור טכנולוגיות

תחנת כח תרמוסולרית אשלים - בטמפ' 100 מ.צ. נובמבר 2019

פרויקט של חברת גור טכנולוגיות - הקפאת צנרת שמן תרמי בקוטר 4

פגיעה בצנרת

תיאור המקרה: הקפאת צנרת הולכה של שמן תרמי  בקוטר 4 בטמפרטורה של 100 מ.צ. לצורך החלפת מקטע צינור שנפגע והתעקם

אפיון הבעיה: במהלך תהליך ניקוי שיגרתי של פנלים סולריים בתחנת הכוח אשלים פגע רכב הניקוי בצינור הולכת שמן תרמי של אחד הפנלים וגרם לעיקום / עיוות של הצינור. לאחר חוות דעת מקצועית של מטלורג (מומחה בתחום המתכות) נקבע שהפגיעה בצנרת מסוכנת ליציבותו ובשל הלחצים הגבוהים והטמפ' בה הצנרת פועלת בשגרה נדרשת החלפתו המיידית.

פתרון המוצע: חברת גור טכנולוגיות בתוך שעות ספורות מרגע הקריאה לתמיכתנו בפרויקט הגיע לשטח העבודה בדרום על צוות טכנאי הקפאה מורחב, דיוארים של חנקו נוזלי ומיכלית חנקן למילוי ע"פ הצורך.

נגן וידאו אודות תחנת כח תרמוסולרית אשלים - בטמפ' 100 מ.צ. נובמבר 2019
תחנת כח תרמוסולרית אשלים - בטמפ' 100 מ.צ. נובמבר 2019 - גור טכנולוגיות

תהליך הקפאת צנרת

טכנאי החברה בצעו הקפאת צנרת קרבון סטיל המוליכה שמן תרמי בעלי מאפייני הקפאה ומאפיינים כימיים שונים לחלוטין ממים

תהליך הקפאת שמן סולארי שונה במהותו מתהליך הקפאה קירוגנית של מים ודרש חשיבה "מחוץ לקופסא" ובצוע שינויים מהותיים בתהליכי ההקפאה המקובלים לצורך יצירת פקק קרח המורכב משמן סולארי בעל דחיסות מולקולרית הגבוהה בהרבה משל מים

תהליך ההקפאה היה ארוך ודרך כמויות גדולות של נוזלי הקפאה קריאוגנים ובסופו נוצר פקק קרח יציב וחזק אשר אפשר את חיתוך הצנרת בסמוכות למקטע הפגום, ריתוך של מגוף חדש בנקודת החיתוך. לאחר הרכבת המגוף ניתן היה לבצע באופן שקט ומסודר את כל תהליך החלפת המקטע צנרת הפגום.

דילוג לתוכן