logo - גור טכנולוגיות

תחנת כח סימנס במפעל התפלה אשקלון פברואר 2020

פרויקט חברת גור טכנולוגיות - ניקוי כימי של מעבה בצילר TRANE טיטניום

פגיעה בתפוקת הקירור

תיאור המקרה: בתחנת הכח של במפעל ההתפלה באשקלון קימות 2 צי'לרים המקוררים על ידי מי ים הזורמים בצינורות החלפת חום עשויים מטיטניום העמיד במי ים בהם רמות הכלורידים גבוהות ביותר ולא מאפשרות שימוש במתכות אחרות המשמשות לתהליכי החלפת חום בצי'לרים כמו נחושת וברזל. לאחר שנות הפעילות החלו היחידות לאבד תפוקת / יכולת קירור בשל הצטברות לכלוך ואצות שחדרו לשטחי החלפת החום ממי הים המשמשים לקירור היחידה.

אפיון הבעיה: משקעים אורגנים ומינרלים הכוללים מלחים ממי הים ואצות ובקטריות הגדלות ומתפתחות במים החלו לכסות את שיטחי החלפת החום ביחידה ולפגוע בתפוקת הקירור.

נגן וידאו אודות תחנת כח סימנס במפעל התפלה אשקלון – ניקוי כימי של מעבה בצילר TRANE טיטניום פברואר 2020
תחנת כח סימנס במפעל התפלה אשקלון – ניקוי כימי של מעבה בצילר TRANE טיטניום פברואר 2020

ביצוע טיפול כימי

פתרון המוצע: טכנאי חברת גור טכנולוגיות בצעו טיפול כימי ב-2 היחידות במסגרת השבתה מפעלית שהתקיימה. הטיפול בוצע באמצעות תכשיר SX-5 המכיל תערובת של חומצות מרוסנות, אינהיביטורים וחומרי חדירה והרטבה אשר מאפשרים פינוי והמסה בטוחים ואיכותיים של המשקים קשים מצינורות הטיטינים וכל זאת תוך מתן הגנה מלאה ומקסימלית למתכות המבנה של המערכת הכוללות ברזל במעטפת וטיטניום בצינורות.

הטיפול הכימי בוצע במהלך מספר שעות באופן מקצועי ומסודר ובסיומו של הטיפול בוצע פתיחה של מכסי היחידה ומעבר עם דיזות ייחודיות בלחץ מים גבוה מאוד של 350 בר לצורך פינוי סופי ומוחלט של כל המשקעים שהומסו ותוצרי תהליכי הריאקציה כימית

בסיום הטיפול המלא היחידות נסגרו, בוצע טסט לחץ לבדיקת אטימות המערכות והיחידות הפעלות מחדש לבדיקת תקינותן.

כל השפכים הכימיים מתהליכי הניקוי נאספו בצורה בטוחה ופונו להשמדה מסודרת במפעל חברה לשירותי איכות הסביבה בנאות חובב.

הטיפול שבוצע החזיר את תופקות היחידות למקור, על פי הגדרות היצרן.

דילוג לתוכן