logo - גור טכנולוגיות

חדרי שרתים אמדוקס - אפריל 2021

פרויקט חברת גור טכנולוגיות - שתילת מגוף חדש 6 על צנרת קירור חדרי שירתים

הקפאת צנרת מי קירור לחדרי שרתים

תיאור המקרה: הקפאת צנרת מי קירור לחדרי שרתים בקוטר 6 לצורך שתילת מגוף ניתוק חדש.

אפיון הבעיה: בשל "רגישות" אופייה של מערכת קירור קריטית לחדרי שרתים שאותה לא ניתן להשבית בכל ימות השנה הצורך לאפשר לה גיבוי הינו בעל חשיבות גבוהה – הלקוח ביקש לצור גישור בין מערכת קירור קריטית למערכת קירור לא קריטית על מנת שיוכלו לגבות אחת את השנייה.

פתרון המוצע: חברת גור טכנולוגיות בצע הקפאה של צנרת המים המגשרת בית המערכות על מנת שהצנרים יוכלו לחתוך את הצנרת ולשתול מגוף חדש במקום שלא היה קיים ובאמצעותו ניתן לאפשר גיבוי והפרדה בין המערכות כך שניתן יהיה לתת אפשרות לטיפול בכל מערכת בזמן שהשנייה נותנת גיבוי לצרכני הקירור

נגן וידאו אודות חדרי שירתים אמדוקס - שתילת מגוף חדש 6 על צנרת קירור חדרי שירתים אפריל 2021
דילוג לתוכן