logo - גור טכנולוגיות

האוניברסיטה העברית קמפוס עין כרם מרץ 2019

פרויקט חברת גור טכנולוגיות - ניקוי כימי של מעבה 1,000 טון קירור

א - גליון צינורות המעבה לפני הניקוי הכימי - גור טכנולוגיות
א - גליון צינורות המעבה לפני הניקוי הכימי

שיקוע משמעותי בצ'ילר מוביל

תיאור המקרה: צי'לר מוביל של הקמפוס ללימודי רפואה באוניברסיטה העברית בירושלים – עין כרם פיתח שיקוע משמעותי שפגה בתפוקת הקירור.

אפיון הבעיה: היווצרות משקעי קלציום קרבונט (אבנית) בכל שטחי הקירור והחלפת החום של הצילר גרמו ליחידה לאבד תפוקה על לנפילת המדחסים כתוצאה ודרישת בקר המכונה להגנה על הציוד מלחצי דחיסה גבוהים של ראשי המדחסים.

א - גליון צינורות המעבה לאחר הניקוי הכימי - גור טכנולוגיות
א - גליון צינורות המעבה לאחר הניקוי הכימי
האוניברסיטה העברית קמפוס עין כרם – ניקוי כימי של מעבה 1,000 טון קירור מרץ 2019 - גור טכנולוגיות

ניקוי כימי באמצעות תכשיר SX-5

פתרון המוצע: ניקוי כימי הסחרור של יחידת העיבוי באמצעות תכשירים מתאימים להמסה ופינוי של משקעי אבנית ומוצרי קורוזיה משטחי החלפת החום ללא פגיעה או תגובה של החומרים למתכות המבנה של הצי'לר. העבודה בוצע באמצעות תכשיר SX-5  המיוצר על ידי חברת גור טכנולוגיות אשר אינו פוגע במתכות המכונה ומצליח לפנות את המשקעים הקשים ביותר במהירות וביעילות רבה

בשל כמות השיקוע הקבה שנוצרה ביחידה הניקוי הכימי ערך מס' רב של שעות סחרור ודרש שימוש בכמות רבה של חומרים עד לסיומה של הריאקציה הכימית

היחידה נפתחה לבדיקה ובחינה בסיום הטיפול הכימי ולצורך השמלת העבודה בוצע ניקוי מכני בהברשה לפינוי של תוצרי הריאקציה הכימית, מלחים ומינרלים רכים שנשארו בתוך צינורות היחידה ופונו בקלות באמצעות טכנולוגית הברשה עם שטיפה בלחץ מים

בסיום העבודות היחידה הופעלה והועמסה לבדיקת תקינותה. טמפרטורת ההקרבה (טמפ' אפרוצ') השתפרה באופן משמעותי וירדה לערכים התקינים על פי הוראות היצרן.

דילוג לתוכן