logo - גור טכנולוגיות

אינטל קריית גת - צנרת חום שיורי דצמבר 2016

פרויקט של חברת גור טכנולוגיות - הקפאת צנרת מים קרים בקוטר 16

הקפאת צנרת ראשית

תיאור המקרה: הקפאת צנרת בקוטר "16 של מים חמים – חום שיורי (Heat Recovery) בטמפרטורה של 45 מ.צ. לצורך החלפת מגוף תקול עם סדק

אפיון הבעיה: במהלך בצוע פעולה של חיבור חי לקו צנרת ראשית של חום שיורי עבור התקנת צי'לר Heat Recovery חדש נסדק המגוף שער החדש שהותקן בתהליך סגירת ברגיי האוגנים. בשל הסדר שנוצר המגוף נפסל לשימוש ונדרשה החלפתו המיידית

פתרון המוצע: לצורך החלפת המגוף התקול בצעה חברת גור טכנולוגיות הקפאת צנרת ראשית עם מים בטמפרטורה של 45 מ.צ. ובקוטר של "16

פרויקט אינטל קריית גת - צנרת חום שיורי דצמבר 2016 - גור טכנולוגיות
אינטל קריית גת - צנרת חום שיורי דצמבר 2016 - קוטר 16 - גור טכנולוגיות

החלפה מהירה של המגוף התקול

בשל דחיפות הנושא והחשיבות בהחלפה מהירה של המגוף התקול העבודות בוצע בנוח דחוף כולל הזמנת ציוד הקפאה ייחודי המותאם לקוטר הצנרת מארה"ב, הזמנת דיוארים רבים הנדרשים לבצוע הקפאה בקוטר "16 וטמפ' גובהה.

לטובת העבודה הוזמנה מכלית חנקן נוזלי 20 טון אשר ליוותה את העבודות מתחילתם ועד סיום החלפת המגוף התקול. בשל קוטר הצינור וטמפ' הנוזל הגובה תהליך ההקפאה לקח שעות רבות וצריכה גבוה ביותר של חנקן נוזלי.

למרות מורכבות העבודה והזמנים הקצרים בהן נשרשה חברתנו לעמוד, כל העבודות בוצעו על פי התוכנית ובסיום העבודה המגוף שער התקן הוחלף במגוף פרפר חדש ותקין אשר אפשר את חיבורו של הצי'לר החדש והפעלתו על פי התוכנית.

דילוג לתוכן