logo - גור טכנולוגיות

ציוד לניקוי סוללות ובטיחות בעבודה

ערכות ציוד לניקוי סוללות מיועדת להתזת חומרים בכל מקום עם נגישות קשה ובכל הגדלים.
המשאבות כוללות מיגון מפני מים (IP55), ציוד נלווה, וציוד הגנה.
המרססים בעלי יכולת דחיסה אוויר קלה, קלים ונוחים להגעה למקומות בעייתיים ויסות צורת הרסס.

אין עבודה שמתחילה ללא כפפות כדי לשמור על ידיים נקיות ממגע עם לכלוך וחומרים מסוכנים.
אין עבודה ללא משקפי מגן בקרבת חומרים מסוכנים, זכרו: מספיקה טיפה אחת כדי להתעוור.

דילוג לתוכן