logo - גור טכנולוגיות

ערכות לטיפול במזגן הביתי

בכל עבודה עם ערכות לטיפול במזגן הביתי חשוב ללבוש ציוד מגן!!! החיים שלכם ושל העובדים עמכם חשובים, אנה הימנעו מעבודה מסוכנת ומסכנת ותעבדו בטוח, זה לוקח רגע אחד בחיים שעדיף מאשר רגע אחד לוקח מהחיים.

דילוג לתוכן