logo - גור טכנולוגיות

מוצרים לטיפול במים

המושג "טיפול במים" מתאר מצב של מים שעבר עליהם תהליך כזה או אחר וכעת המים דורשים התערבות של בני אדם כדי להפוך את הערכים שלהם לשמישים מחדש עבור מערכות שונות.
מים שדורשים תשומת-לב יכולים להיות מים עם אחוז ברזל גבוה, מד הגבה (pH) גבוה או נמוך, בקטריאלי, אבנית בריכוז גבוה, לכלוך משקעים ועוד.
בגור טכנולוגיות אנו פותרים את המצבים האלה בעזרת חומרי פטנט מיוחדים שלנו, מערכות הטיפול והסינון שלנו והבדיקה התקופתית על מנת להבטיח את תקינות המים אצלכם.

דילוג לתוכן