0

גור טכנולוגיות מבצעת הקפאה של צינורות לצורך ביצוע תיקונים ושינויים בצנרת, החלפת ברזים ומגופים או שדרוג והחלפה של קווי מים.

co2ההקפאה מייצרת "פקק קרח" בתוך הצינור ללא צורך בחיתוכו. טכנולוגיה זו מאפשרת טיפול באזור הרצוי ללא צורך בריקון המערכת ממים או בהשבתתה בזמן ביצוע העבודה!

בטכנולוגיה זו מתבצעת ההקפאה באזור הרצוי בצינורות מים בקטרים "0.5 – "4.0 ומאפשרת ביצוע תיקונים מקומיים ושינויים ללא אי הנוחות והעלויות הנגרמות משיתוק המערכת או מריקונה ממים.

טכניקת הקפאת הצינורות מאפשרת יצירה מהירה של פקק קרח חזק ויציב אשר המסוגל לעמוד בלחצים גבוהים ללא כל קושי. כל עבודות ההקפאה מבוצעות תוך בקרה קפדנית על יציבות פקק הקרח ומאפשרות ביצוע עבודות ארוכות ככל שנידרש על קו הצנרת.

 

תמונות מאתרים

 

תהליך היווצרות פקק קרח בצינור מים בקוטר "4 - מבט פנימי לתוך הצינורסרטונים

סרטון המדגים הקפאת צנרת בקוטר "4 באמצעות ערכה ניידת להקפאת צינורות

  

בין לקוחותינו: