logo - גור טכנולוגיות

האם ניתן להקפיא שמן?

מה תקראו במאמר?

הקפאת צנרת שמן תרמו-סולרי בתחנת הכוח אשלים:

אמ:לק: כן, אבל אם תקראו את כל הפוסט, תדעו למה ואיך זה נראה. מדובר במקום שרואים כמו כדור אש בדרום הארץ, תחנת הכוח אשלים.

תחנת כוח תרמו-סולרית מורכבת מקילומטרים רבים של צינורות פלדה המוליכים בתוכם נוזל המוכנה "שמן תרמי" שאותו מחממים בהמצאות קרני השמש ובאמצעותם מייצרים קיטור שמניע טורבינה שמייצרת חשמל.

ב-2019 במהלך ניקוי שיגרתי של הפנלים הסולריים, פגע כלי הנדסי באחד מצינורות הפלדה המולכים שמן תרמו-סולרי בטמפרטורה של 400° מעלות צלזיוס ולחץ גבוה מאוד ובכך גרם לעיוות של הצינור.

לאחר בדיקה מקיפה של מטלאולוגיים המומחים לפלדה, נקבע שיש להחליף את המקטע שנפגע מהכלי ההנדסי.

לצנרת לא היו מגופים (ברזי ניתוק) אשר אפשרו בידוד של המקטע הפגום, חיתוך והסרה שלו והרכבה של מקטע חדש ולכן נבחנה האופציה לבצע הקפאת צנרת קריוגנית לצורך בידוד המקטע הפגוע והחלפתו.

שמן תרמו-סולרי אינו מתנהג כמו מים, הקפאה שלו מסובכת ודורשת ידע רב.

לצורך הקפאה סופק לשטח ציוד קריוגני ייחודי לביצוע הקפאת צינורות, תרמוסים של חנקן נוזלי וציוד טכני רב בנוסף.

ההקפאה בוצעה בשעות הלילה כאשר היה אפשר להוריד את חום הנוזל לכ-100° צלסיוס מ-400° צלזיוס בו הוא היה מצוי במהלך שעות היממה.

על הצינור הפגום ולפני האזור הדורש החלפה, מולבש הציוד הקריוגני- תאי הקפאה ייחודיים מאלומיניום תעופתי בזה אחר זה אשר אפשרו באמצעות חנקן נוזלי ביצוע הקפאה מורכבת לצורך בניית פקק קרח יציב ומלא המאפשר את חיתוך הצינור לצורך החלפתו.

זמן הקפאה היה ארוך משמעותית מהקפאה של צינור עם מים בשל טבעו שנוזל השמן התרמי אשר אוגר בתוכו כמות גדולה מאוד של חום על כל סנטימטר מעוקב הדורש זמן רב והרבה חומר הקפאה לצורך פינוי אנרגיית החום האגורה בו והפיכת הנוזל למוצק יציב ודחוס המאפשר עבודה על קו הצינור והחלפתו.

במהלך ביצוע העבודה, לחץ הנוזל בקו עמד על כ-15 בר.

ההקפאה בוצעה בהצלחה, לאחר כ-4 שעות קירור נוצר פקק הקרח, בוצע תהליך סדור ובדוק לבדוק אם פקק הקרח אכן מלא ויציב ומאפשר חיתוך מלא של הצינור.

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות- ניתן אישור לצנרים לבצע חיתוך של  הצינור.

החיתוך בוצע, פיגורה חדשה כוללת ברז ניתוק- הורכבה במקומה, ולאחר וידוי שהריתוכים בוצעו כהלכה ניתן האישור להפשיר את פקק הקרח.

לאחר שקיים ברז ניתוק, חברת הצנרת יכולה לבצע את כל העבודות הנדרשות ללא צורך בפקק קרח, בזמן נוח וללא מגבלות הקיימות במהלך ביצוע הקפאת צינורות.

חשוב להדגיש כי ללא הקפאה, האלטרנטיבה הבאה הייתה ריקון של מאות ואלפי קוביים של שמן תרמו-סולרי, השבתה ארוכה של תחנת כוח אשר היה גורם להפסדי ייצור חשמל בקנה מידה רחב מאוד והפסדים כלכליים רבים.

ביצוע ההקפאה אפשר לבצע את התיקון הנדרש בפרק זמן קצר, בעלויות מינימליות והחזרה של התחנה לפעילות ייצור חשמל מלאה בתוך מספר שעות בלבד.

אין ספק שיתרונות אלו מהווים גורם מכריע בבחירת עבודת הקפאת צינורות.

להלן יוצגו מספר תמונות המתארות את תהליכי ביצוע העבודה:

 

שתפו:

האם ניתן להקפיא שמן

תוכן עניינים

למידע נוסף והזמנות
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

אולי יעניין אותך..

דילוג לתוכן